اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در کانون

  1. یک قطعه عکس 3 در 4 اسکن شده ی سرپرست، زمینه سفید رسمی با حجم حداکثر 100 کیلوبایت ، ارتفاع 400 پیکسل و عرض 300 پیکسل مورد نیاز است. به کسانی که تصاویر نامناسبی ارائه کنند، کارت هوشمند عضوت در کانون ارائه نخواهد شد. مسئولیت این موضوع به عهده ثبت نام کننده و ثبت نام شونده میباشد.
  2. شناسنامه، کارت ملی و دفترچه بیمه سرپرست خانوار.
  3. کارت ملی کلیه اعضای تحت تکفل.
  4. شماره شبا مربوط به حساب سرپرست. این حساب میتواند در هر بانک و از هر نوعی باشد. شماره شبا یا شناسه بانکی ایرانی، تنها برای واریز وجوه خسارت بیمه به حساب سرپرست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شماره شبا، مانند شماره حساب، راهی برای واریز وجه به حساب شماست. لطفا جهت دریافت شماره شبا، به بانکی که در آن حساب دارید، مراجعه کرده و یا از طریق دستگاههای عابربانک، نسبت به دریافت آن اقدام کنید. هر گونه اشتباه در این شماره، هیچگونه مسئولیتی را متوجه کانون نخواهد کرد. نام بانک و شماره حساب مربوط به شماره شبا نیز مورد نیاز است.
  5. آدرس دقیق پستی محل سکونت به همراه کد پستی.
  6. شماره تلفن همراه. ازینپس، کانون از طریق پیام کوتاه، اطلاعیه های مورد نیاز را برای شما ارسال خواهد کرد.
  7. ثبت نام در کانون، 4500 تومان هزینه خواهد داشت. این هزینه، تنها از طریق پرداخت الکترونیکی و با استفاده از کارت عابربانک عضو شبکه شتاب قابل پرداخت است. جهت پرداخت، علاوه بر شماره 16 رقمی روی کارت، رمز دوم کارت، شماره CVV2 و تاریخ انقضای کارت مورد نیاز است. عملیات پرداخت میتواند توسط هر شخصی صورت پذیرد و لزومی ندارد که کارت مربوط به سرپرست باشد.
  8. پس از پرداخت هزینه ثبت نام، پیامکی مبنی بر تائید صحبت ثبت نام به شماره همراه ارائه شده در فرم ثبت نام، ارسال خواهد شد.
  9. پس از پایان ثبت نام، رسید نهائی به شما ارائه میشود که به همراه داشتن آن در هنگام دریافت کارت، الزامی میباشد.
  10. پس از اتمام کامل ثبت نام و پرداخت حق عضویت، مدتی بعد، بر اساس نوبت ثبت نام، از طریق پیام کوتاه، از شما برای دریافت کارت هوشمند عضویت کانون، دعوت به عمل خواهد آمد که به همراه داشتن رسید ثبت نام، کارت ملی خانوار تحت تکفل، شناسنامه کارت ملی و دفترچه بیمه ی سرپرست و شماره حساب و شبا الزامیست.