تنها کسانی که از طریق همین سایت ثبت نام کرده و شماره عضویت دوازده رقمی دریافت کرده اند میتوانند وارد سامانه شوند.

با ورود به سامانه میتوانید:

  • اطلاعات سرپرست و افراد تحت تکفل را ویرایش کنید.
  • در سرویسهای گردشگری کانون ثبت نام کنید.
  • پرداخت های الکترونیک مربوط به کانون را انجام دهید.
  • و ...