تنها کسانی که از طریق همین سایت ثبت نام کرده اند میتوانند رسید ثبت نام دریافت کنند.

نکاتی در خصوص رسید ثبت نام:

  • جهت دریافت کارت هوشمند عضویت کانون، رسید ثبت نام الزامیست.
  • اطلاعات اجمالی مندرج در برگه رسید، روند پاسخگوئی کانون به سوالات و مشکلات شما را سرعت میبخشد.
  • و ...