1. عضویت در کانون2. دریافت کارت هوشمند عضویت3. بهره گیری از خدمات نوین و گسترده کانون
از نگاه اعضا
عکس اعضا
به خاطر راه اندازی این سایت ، بسیاری از مشکلات از جمله صف های طولانی ثبت نام حل شده و ما از این بابت بسیار خوشحالیم
منصور رعیت
1390/11/8